ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ผลการพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎรธ์านี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
SLOT gacor

SLOT gacor
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.