ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ออกประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.