ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้ที่ได้รับเบี้ยดังกล่าวสามารถนำสมุดบัญชีไปปรับได้ที่ธนาคารธกส.สาขาสุราษฎร์ธานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 307 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.