ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  10  มีนาคม  2558
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 353 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.