ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครเด็กเล็กองค์การรบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เปิดรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุ 3 ปี บริบูรณ์ ระหว่างวันที่ 2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
คุณสมบัติ
-มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เกิดปีพ.ศ. 2555
หลักฐานการรับสมัคร
- สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 363 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.