ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง  ตำบลบางใบไม้  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 2 ป้าย 
แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้กำหนด   งบประมาณ
2,350,000.00 (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ระหว่างวันที่  26  มีนาคม
 2557 
ถึงวันที่  3  เมษายน 
2557  นั้น 
ผลปรากฏว่า
ไม่มีผู้มาซื้อซองเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 416 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.