ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้     มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง  ตำบลบางใบไม้  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี     พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 2 ป้าย  แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวรตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้กำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น2,350,000.00บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 375 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.