ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีประจำปี 2557
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้ที่มีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในเขตตำบลบางใบไม้ ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 533 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.