ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โอนเงินเบี้ยยังชีพ
  รายละเอียด : แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2556
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 510 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.