ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โอนเงินเบี้ยยังชีพ
  รายละเอียด : แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 528 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.