ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1063 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.