ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ปลัด อบต.8 (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ 8  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่  8 – 28  พฤศจิกายน  2555  ณ งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัด อบต.บางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 2935 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.