ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งคนงานทั่วไป
  รายละเอียด :

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)  จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2555  และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2555  ไปแล้ว  นั้น


                   บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้สรุปผลดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตามเกณฑ์การตัดสินจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 797 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.