ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุกรณีไม่มีเหตุจำเป็นใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 รายการ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุกรณีไม่มีเหตุจำเป็นใช้ในการปฏิบัติราชการ  จำนวน 1 รายการ ดังนี้


- หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส 30 เควีเอ.(พีอีเอ.52-010958)  หมายเลขพัสดุ 466 – 54 – 0001  จำนวน 1 เครื่อง


การขายทอดตลาดจะกระทำที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 – 10.30 น. ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว


                    ผู้สนใจจะติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การ  บริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมือง


จ.สุราษฎร์ธานี  โทร.0-7728-4892  หรือ ทางเว็บไซต์ www.bangbaimai.go.th ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขายทอดตลาด


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 939 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.