ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้   มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก) จำนวน  1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  สังกัดสำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้   โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 24  กรกฎาคม  2555     งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  เลขที่ 94  หมู่ที่ 3  ตำบลบางใบไม้  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันและเวลาราชการ  
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 594 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.