ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประกาศลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 459 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.