ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
  รายละเอียด :

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2555   และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2555  ไปแล้ว  นั้น


                   บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้สรุปผลดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ตามเกณฑ์การตัดสินจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสัมภาษณ์  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 436 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.