กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียด :
    

 ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563    อ่าน 228 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.