กิจกรรม : ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้


รายละเอียด :
    

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ระหว่างวันที่1-29 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุครบ 2 ปีครึ่ง - 5 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556)

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร (ขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้)

2. สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาะประวัติการฉีดวัคซีน (สมุดแม่และเด็ก)

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559    อ่าน 514 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.